Privacyverklaring

versie 1.1 | 2018-12-30

Het is onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij jou weten welke gegevens wij verzamelen wanneer jij onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en voor hoelang wij deze bewaren. Zo snap jij precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Moonshine DnB. Jij dient je ervan bewust te zijn dat Moonshine DnB niet verantwoordelijk is voor de privacyverklaring van andere websites en bronnen.

Gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Moonshine DnB en/of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere gegevens waarover wij beschikken.

Contactformulier

Wanneer jij een inzending doet via het contactformulier, verplichten wij jou om een naam en geldig emailadres te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om gemakkelijk contact met je te kunnen opnemen. De gegevens die jij invult, worden direct per email bij de juiste persoon afgeleverd en worden niet binnen de database van de website bewaard. Emails worden bewaard zolang wij deze nodig achten of totdat jij aangeeft de jouwe te willen laten verwijderen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst. Deze helpen ons bij te houden hoe de website wordt gebruikt (zie Google Analytics hieronder) en voor de koppeling met Facebook. Jij kunt jouw browser zodanig instellen dat cookies worden geweigerd. Het is echter mogelijk dat sommige functies en/of services op onze, en ook andere websites, niet- of incorrect functioneren wanneer cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Google Analytics

Moonshine DnB maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en op basis daarvan onze diensten te blijven verbeteren. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om rapporten hierover aan Moonshine DnB te kunnen verstrekken.

De aldus verkregen informatie over jouw gebruik van de website wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres, dan wel de laatste 3 cijfers geanonimiseerd), overgebracht naar- en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Moonshine DnB heeft dit zodanig ingesteld dat deze informatie niet langer dan 26 maanden wordt bewaard, tenzij dezelfde gebruiker binnen die termijn de website opnieuw raadpleegd, dan wordt de termijn gereset. Lees de privacyverklaring van Google voor meer informatie. Wij hanteren deze termijn van 26 maanden om eventuele trends betrouwbaar te kunnen vaststellen.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Moonshine DnB heeft hier geen invloed op. Moonshine DnB heeft Google geen toestemming gegeven om via Moonshine DnB verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Google reCaptcha

Om te voorkomen dat formulieren op onze website worden misbruikt door bots, maken wij gebruik van reCaptcha v3. Lees de privacyverklaring en voorwaarden van Google voor meer informatie.

Inzage, wijzigen of verwijderen van jouw gegevens

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Klacht indienen

Als jij vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt je alle informatie over hoe een klacht in te dienen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het doel en het gebruik van– en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens

info@moonshinednb.nl